Beneficiile de mediu ale utilizării materialelor biodegradabile și compostabile

Beneficiile de mediu ale utilizării materialelor biodegradabile și compostabile
Beneficiile de mediu ale utilizării materialelor biodegradabile și compostabile

Eliminarea deșeurilor reprezintă o problemă în societatea modernă, iar produsele trebuie proiectate având în vedere cel puțin o opțiune de recuperare.

În general, cu cât este mai mare numărul scenariilor posibile la “sfârșitul ciclului de viață”, cu atât este mai mare probabilitatea ca una dintre opțiuni să fie efectiv implementată. Pe lângă metodele de recuperare „tradiționale”, o opțiune suplimentară este recuperarea organică, care este posibilă pentru produsele biodegradabile și compostabile. Pentru produsele fabricate cu materiale biodegradabile și compostabile pot fi aplicate toate opțiunile de recuperare posibile. Recuperarea energiei, reciclarea și recuperarea organică pot fi utilizate în mod interschimbabil, în funcție de sistemele regionale de colectare a deșeurilor și de tehnologia de tratare a deșeurilor disponibilă la nivel local. Produsele biodegradabile și compostabile se pretează la diferite metode de recuperare. Aceasta este o caracteristică importantă pentru cei care au sarcina și responsabilitatea de a plasa pe piață produse și ambalaje. Produsele realizate cu materiale biodegradabile și compostabile îndeplinesc cerințele esențiale ale Directivei Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (94/62 / CE) și respectă standardele europene armonizate relevante: EN 13430 (reciclare), EN 13431 (recuperarea energiei) și EN 13432 (recuperare organică).

Unele materii prime au o altă caracteristică legată de originea componentelor lor; au un conținut de carbon din biomasă de 30-50% (Proporțiile de carbon din biomasă față de carbonul fosil indicat prin conținutul de 14C).

Înlocuirea progresivă a produselor pe bază de combustibili fosili cu produse pe bază de biomasă este o necesitate pe termen lung pentru societatea noastră. Combustibilul fosil este o resursă limitată, iar costul său este în creștere, în conformitate cu cererea mondială. Utilizarea materiilor prime biologice în loc de resursele pe bază de combustibili fosili din industria chimică și plastică poate contribui la controlul gazelor cu efect de seră (GES), deoarece aceste materiale exploatează CO2 atmosferic absorbit de plante în timpul fotosintezei. O altă practică de mediu pozitivă este colectarea separată și reciclarea deșeurilor organice în compost, deoarece compostul încorporează carbonul în sol și menține fertilitatea solului. În fiecare an, în Europa sunt produse 52 de milioane de tone de deșeuri organice (deșeuri de bucătărie, resturi alimentare, deșeuri de grădină etc.). Incinerarea lor provoacă emisii imediate de GES, în timp ce metanul (un GES puternic) este eliberat în cazul depozitării în depozitele de deșeuri. Dimpotrivă, recuperarea organică (adică compostarea, cu sau fără pre-fermentare anaerobă) aduce materia organică înapoi în sol. Produsele biodegradabile și compostabile pot fi compostate, permițând generarea ușoară a unei categorii de deșeuri (deșeuri organice plus produse biodegradabile și compostabile), potrivite pentru colectarea separată, recuperarea organică și producerea compostului de înaltă calitate pentru agricultură, cu economii substanțiale de CO2. Această caracteristică este importantă în orice situație în care deșeurile organice pot fi contaminate cu produse din plastic. Deșeurile organice contaminate cu produse din plastic necompostabile nu pot fi ușor reciclate din punct de vedere organic. De asemenea, materialele plastice contaminate cu resturi alimentare sunt greu de reciclat. Utilizarea produselor din plastic compostabil permite reciclarea organică a deșeurilor mixte, deoarece ambele categorii (materiale plastice și deșeuri alimentare) sunt biodegradabile și compostabile.